Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

01 - Allmänt 02 - Avel 03 - Utställning 04 - Premiering 05 - Godkända hingstar 06 - Föl 07 - Fölboxen 08 - Betäckningar & fölningar 09 - Stammar & blodslinjer 10 - Färger 11 - Skötsel & hästhållning 12 - Foder & utfodring 13 - Bruks 14 - Utrustning 15 - Sjukdomar & skador 16 - Hästpass 17 - God morgon! 18 - Propositioner 19 - Om sajten 20 - Föreningsfrågor SSS 21 - Föreningsfrågor Övriga 22 - Reglementen & lagar 23 - Säljes 24 - Köpes 25 - Bete & stallplatser 26 - Efterlysningar 27 - Föllistor 28 - Stuterier 29 - Icke hästrelaterat 30 - Grattis 31 - Fölnamn 32 - ESG 2006 33 - ESG 2008 34 - Minneslunden 35 - Shetland4Fun 36 - MMS och SMS
14 - Bruks

Körsportskonferens 6-7 mars 2010.

2010-03-08 13:09 #0 av: UG

Svenska Ridsportsförbundets körsportskonferens ägde rum 6-7 mars 2010-03-08 på Arlanda. Här kommer minnesanteckningar...

  ridsport_logo.jpg

Svenska Ridsportsförbundets körsportskonferens 6-7 mars 2010-03-08 Arlanda.

Ca 70 personer från hela Sverige deltog, i egenskap av allmänt körintresserade, arrangörer och/eller funktionärer. Ordförande Sven-Erik förtäljde att han önskar en ny konferens redan nästa år. Schemat såg ut enligt följande:

6/3 12:00 Gemensam lunch

      13:00 Körmöte

      19:00 Middag 

7/3 08:00 Frukost

      08:30 Gruppdiskussioner

      11:00 Sammanfattning

      13:00 Avslutning, Gemensam lunch


Deltagande från Körkommitén var:

Sven Erik Peterson (ordf)

Dan Henriksson (vice ordf, nat tävlingsansv)

Jill Isebark (sekreterare/ekonomi)

Pia Petersson (zonledare Söder)

Mats Eriksson (zonledare Väster)

Per Karlsson (zonledare Mellan)

Marie Ågren (zonledare Öst)

Rolf Hedquist (zonledare Norr)

Mats Eriksson (kansliet)

 

Efter presentationer och inledning gavs information om VM i Kentucky USA 25 sept -10 okt 2010. Agria är VM-satsningens huvudsponsor men även Lexington och Leksands bröd sponsrar. Då det är oerhört kostsamt att skicka framför allt fyrspann till USA säljs till förmån för detta "VM-paket". För 5000:- kan privatpersoner och företag sponsra VMdeltagare riktat till just körningen osv.

 

Följande utdrag är via minnesanteckningar nedskrivet från föredrag under dag ett:
# Ridsporten (där körningen ingår) är Sveriges näst största ungdomsidrott. Inom SvRF ryms åtta grenar där hästen är vår gemensamma nämnare och "problem".

# SvRF´s vision är att vara den ledande Ridsportnationen i världen.

# Ytterligare en vision är att skapa ett enat förbund med ett utbildningssystem för tävlingsfunktionärer med gemensam grundutbildning trots olika inriktningar på funktionärerna.

# Ett av SvRF´s mål är att ta medaljer i alla landslag. Genom åren har kuskar inom körningen tagit hela 19 medaljer vilket är mest av alla ridsportgrenar, det är en bedrift med tanke på att körningen är den minsta grenen av de åtta inriktningarna.

# Ett mål är att öka antalet kuskar/ryttare med 3% per år.

# Snabb genomgång av nya mätreglementet. Avtal har slutits med ATG-kliniker och deras veterinärer. Från och med 1 april sker mätning av ponny på klinik av mätmän knutna till kliniken. All administration, även betalning, rörande ponnymätning kommer att hanteras i Tävlingsdatabasen. Den som vill mäta en ponny måste ha ett klientmedelskonto i Tävlingsdatabasen. Läs mer på SvRF´s hemsida.

# 2010 införs legitimation på överdomare, banbyggare och teknisk delegat.

# TR 5 2011 ska vara klart 15 sept 2010. Tävlingsreglementena finns sedan en tid tillbaka på webben. Körsporten berörs av både TR 1 och 5.

# Ett nytt nationellt licenssystem planeras arbetas fram, från Lokal till Elit. Från 2011-01-01 kommer körningen att finnas med i tävlingsdatabasen.

# Årligen får grenarna i  SvRF 10 miljoner kronor. Av detta får körningen en miljon kronor trots att körsporten utgör mindre än en procent av utövarna inom ridsporten. Körkommitén fördelar och i fördelningsmallen väger medaljer tungt! De körinriktningar som tar medaljerna får de största ekonomiska förutsättningarna. De olika körinriktningarna är exempelvis häst/kallblod: (enbett, par, fyrspann), ponny: (enbett, par, fyrspann), ungdom och handikapp.

Föredrag om moral och etik: Tomas Torgerssen, f.d sportchef på SvRF berättar om stora problem inom alla grenar där ponnyhoppningen framträder, eftersom just ponnyhoppningen utgör hela 75% av ridsporten. Vi får aldrig se hästen som ett tävlingsredskap! Det är en levande varelse som skyddas av djurskyddslagen. Istället för av TR styrda bestraffningar efterfrågas sunt förnuft. Genom båda dagarna samtalades om moral och etik utifrån gruppdiskussioner i följande ämnen: TR, arrangörer, ungdom, banbyggare, domare, utbildning.
"Det värsta man kan göra mot sin häst är att be den utföra någonting den inte klarar av" - Citat av Piet Rarjmakers

Föredrag om Körkommittén:
Körkommittén bildades i november 2008. Fem Zonledare finns knutna till geografiska områden. Visionen är att körningen ska vara den mest framgångsrika grenen i Svenska Ridsportförbundet. Målet är 3000 licensierade kuskar inom fem år samt att ta medaljer i alla kördicipliner. Ca 280 kuskar har löst tävlingslicens, troligen och uppskattningsvis kör 500 personer häst i Sverige inom den klassiska körsporten. Förbundet har fått pengar till att trycka upp informationsbroschyrer inom alla körsportsdiscipliner.

Föredrag om Arrangörer (Pia Petersson):
En större tävlingsorganisation inom klubbarna är att föredra för att dela upp arbetet, dela på ansvaret. Om två personer tilldelas samma uppgift kan de stödja och sporra varandra! Att arrangera en tävling är ett grupparbete. Förslagsvis kan man instifta "hindergrupper" där varje grupp har ansvar över att utforma ett maratonhinder. Tävling kan fortgå mellan hindergrupperna kring dem som gör det bästa/mest innovativa hindret. Lättare att få sponsrat med material än rena pengar. Prata igenom om olycka skulle inträffa: vem uttalar sig, när ska tävlingen avbrytas? Små lokala tävlingar. Lägg krutet på att göra en så bra tävling som möjligt för de tävlande. Större tävlingar och SM: lägg mer krut utseendemässigt för press/publik.

Föredrag om utbildning (Rolf Hedquist)
Fyrspannskusken Fredrik Persson är nu ansvarig för tränarutbildningen.
Hippologprogrammet kommer att förlängas ett år, körningen kommer att bli en större del i utbildningen.

Sammanfattning diskussionsgrupper:
Domare banbyggare: Vill höja standarden på tävling, kuskar, arrangörer och domare. Vill skriva in incidenter i en databas för att kunna dra lärdom och identifiera risker/tillbud.
Vill införa resebidrag till domare.

Arrangörer: Vill ha fler tävlingar, bättre tävlingar, fler ekipage, fler tävlingsplatser så att körsporten får en större bredd. Uppstallning - fler alternativ behövs. Mobila maratonhinder - efterfrågas regler och kriterier för att bygga säkra hinder. Vision: att en lastbil med mobila maratonhinder finns tillgänglig för arrangörerna. Dressyrdomare från ridningen efterfrågas kunna döma i körsporten, detta är verklighet redan nu i form av dispensregler. På domaraspirantlistan finns tre personer som även är dressyrdomare.

Ungdomssektionen: Ungdomskommittén arbetar för att fler unga ska köra och tävla. Arrangeras meeting, mönstring och mentorskap. Efterfrågas att nya kuskar ska kunna börja köra med rutinerade hästar. Framkom att endel ponnykuskar känner sig utsatta/åsidosatta/behandlade som att de inte kör "på riktigt" eftersom de inte kör storhästar.
Kontaktuppgifter Ungdomskommittén: ordf. Josefin Larsson: josefin.larsson85@gmail.com

TR-grupper: Förslag på ny körsportgren: distanskörning. Behövs samarbetas mer över gränserna. Få in brukskörningsmoment i presicionen föreslås. Föreslås att SM ska arrangeras inom Zoonerna och inte inom enskilda klubbar, för att kunna arbeta tillsammans på ett bättre sätt. Föreslås en längre framförhållning på flera år för bättre SM-planering. Föreslås TR-gruppen inom körkommittén att lätt B behålls i nuvarande form men att tidtagningen i hindrena återinförs i Lätt A.

Minnesanteckningar av Ulrika Gindemo, vice ordf. ERF´s körsektion, konferensdeltagare och ponnykusk.

Anmäl
2010-03-20 13:08 #1 av: Fiona

Intressant läsning! Men kommer alltså den förhöjda licensavgiften inte införas fören 2011?

Jenny

Medarbetare på Mode & Skönhet iFokus - sajten om mode, skönhet, smink, glitter & glamour!

Kika gärna in på min blogg

Anmäl
2010-03-22 11:21 #2 av: Ahnna

Jag missade tyvärr mötet...

Sas det någonting om varför alla som har ansökt (däribland jag själv) om att få bli domare och banbyggare inte har fått något kursdatum eller annan information? Varför det hela tiden meddelas "det kommer senare"? Vissa jag känner till har väntat i ett år, jag själv sedan i höstas. Om sporten ska kunna växa så måste det utbildas fler domare och banbyggare inom alla disciplinerna i körningen, varför jag tycker att det är underligt att det inte planeras in några kurser så att utbildningen kommer igång... (Jag hade tänkt ställa de frågorna på mötet.)

Jag hade också gärna ställt frågor kring de nya reglerna och varför licensen är så dyr sett till antalet tävlingar, samt varför det är ett sånt stort glapp mellan lätt klass och nationell lätt i och med nya TR V. Men om lätt A blir en tävlingsklass, som sig bör, så blir det ju genast bättre! Hoppas att det förslaget går igenom snart! Glad

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.