2006-06-14 22:20 #0 av: Cattis

Nu är utstställningssäsongen i full gång och vi kör omkring med våra utställningsponnyer i transporter, ston transporteras också till hingstar för att betäckas. Vid transportering av häst finns flera bestämmelser och råd för hur man på bästa sätt ska göra detta. Även vid själva körningen med bil och hästsläp finns regler. Det viktigaste är sammanfattat här under.

Allmänna bestämmelser och råd vid transportering av häst

Bestämmelserna gäller för alla hästtransporter utom:

  • Tillfälliga transporter på kortare sträckor där tiden från lastning till urlastning är kortare än 30 minuter.
  • Brådskade transporter av ett sjukt eller skadat djur till veterinär.

En häst får bara transporteras när den är frisk och i god kondition samt när skötsel under transporten och vid framkomsten är förberedd.

En sjuk eller skadad häst får normalt inte transporteras med undantag för transporter till veterinär.

Dräktiga ston får inte transporteras inom tre veckor innan beräknad fölning och för långa transporter på mer än 24 timmar gäller transportförbud inom sex veckor. Ett föl får tidigast transporteras när det är en vecka gammalt och för ston gäller transport tidigast en vecka efter fölning.

Resplan

Vid transporter som är beräknade att ta mer än åtta timmar ska transportören göra upp en resplan som ska undertecknas av en officiell veterinär. I resplanen ska det stå:

  • Bestämmelseorten
  • Mellanstationerna
  • Omlastningsstationerna
  • En plan för att garantera att hästen får vila, foder och vatten.

När transporten är avslutad ska transportören lämna in resplanen till den kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden för ev senare kontroll.

Under transporten ska hästen fodras och vattnas minst var åttonde timme. Minst varannan timme ska hästen ha tillsyn, detta ska antecknas i resplanen och signeras av den som utfört  kontrollen.

Gruppering av hästar

Ett sto med digivande föl ska alltid transporteras tillsammans, men åtskilda från andra djur. Fölet får inte bindas upp, utan ska vara löst. Vid transport av hästar i grupp ska dessa vara vana vid varandra så att de inte börjar bråka.

När hästen transporteras uppbunden ska den antingen bindas upp med ett grimskaft som löper eller bindas så kort att den inte kan lägga sig ner.

Transportfordonets utformning

Transportfordonet ska vara utformat så att hästarna kan stå upp i naturlig ställning. Det ska kunna förses med skiljeväggar som vid behov skyddar djuren mot skador på grund av fordonets rörelser.

Ett transportmedel ska vara konstruerat på ett sådant sätt att det är rymningssäkert samt skyddar djuren mot strängt klimat, nederbörd, blåst, starkt solljus och kraftiga väderväxlingar. Ett transportmedels ventilationsöppningar ska vara placerade på ett sådant sätt att de inte kan blockeras. Samtliga delar av lastutrymmen ska ha tillräcklig ventilation.

Golvet ska vara halkfritt och försett med strö.

Att tänka på vid körning med hästtransport

För att få köra med släp finns vissa regler. På vanligt B-körkort får man alltid dra ett släp vars totalvikt inte överstiger 750 kg. Med B-körkort får man dessutom dra alla släpar vars totalvikt är lika med eller lägre än bilens tjänstevikt, förutsatt att bilen och släpens totalvikt inte är högre än 3 500 kg. För andra kombinationer av personbil och släp krävs BE-körkort.

Om det tillkopplade släpet försämrar sikten genom bilens ordinarie backspeglar måste man montera på extra yttre backspeglar med längre armar för att kunna se släpets sidor och trafiken bakom fordonet.

När det är vinter ska vinterdäck användas mellan den 1 december och den 31 mars om vinterväglag råder. Om bilen är utrustad med dubbdäck måste även släpet ha dubbdäck. Har man däremot dubbdäck på släpet får man ha odubbat eller dubbat på bilen.

Transporten ska vara försedd med skyltar där det framgår att fordonet innehåller levande djur. Svenskregistrerade fordon ska ha skyltar med svart text på gul botten som ska vara placerade väl synligt fram- och baktill på fordonet. Texten ska vara lätt att läsa även på avstånd. Skylten ska vara på svenska eller engelska.

Källa: Djurskyddsmyndigheten

  

Relaterade länkar

Av: Rebecka_Svensson

Datum för publicering

  • 2006-06-14