2006-07-18 11:09 #0 av: Cattis

Söndagen den 3 september 2006, anordnar Värmlands Ponnyförening en avelvärderingsgrundande utställning vid Bergsgårdens ridanläggning i Forshaga.

Proposition för Värmlands Ponnyförenings avelsvärderings grundande utställning. 
Utställningen är söndagen den 3 september 2006 vid Bergsgårdens ridanläggning i Forshaga

Klasser:

 1. Fölklass, hingstar och ston födda 2006
 2. 1-åriga hingstar och valacker
 3. 1-åriga ston
 4. 2-åriga hingstar och valacker
 5. 2-åriga ston
 6. 3-åriga hingstar och valacker, ej stamboksförda
 7. 3-åriga ston
 8. 3-åriga hingstar, riksstambokförda samt avelsvärderade riksstamboksberättigade hingstar
 9. 4-åriga och äldre hingstar och valacker samt ej riksstamboksförda hingstar
 10. 4-åriga och äldre hingstar, riksstamboksförda samt avelsvärderade riksstamboksberättigade hingstar
 11. 4-åriga och äldre ston som fölat 2006 med föl vid sidan
 12. 4-åriga och äldre ston som ej fölat 2006 eller ej har föl vid sidan
 13. Veteranklass för 15-åriga och äldre riksstamboksförda hingstar samt avelsvärderade riksstamboksförda hingstar
 14. Veteranklass för 15-åriga och äldre ston och ej riksstamboksförda hingstar
 15. Avkommeklass
 16. Lead Rein, ridklass
 17. First ridden pony, ridklass
 18. Öppen klass, ridklass 

Allmänna bestämmelser

Domare:
Morgan Johnsson och Kurt Larsson är dagens domare.

Anmälan:
Anmälningstiden utgår den 4 augusti 2006.

Anmälan skickas till:
Christina Nilsson
Väse-Solberg 225
655 94  Karlstad

Anmälningsavgiften inbetalas på plusgirokonto 492 95 12-4, Värmlands Ponnyförening, och ska vara föreningen tillhanda senast tre dagar efter anmälningstidens utgång. Ange ponnyns namn, klass, ras samt ägarens namn och adress på inbetalningen. Hästägare ska vara ansluten till förening ansluten till SPAF

Avgifter:
200 kr/utställningsklass/ponny.
Medlem i VPF betalar dock 150 kr/utställningsklass/ponny. Start i ridklasserna 75 kr.

Veteran- och avkommeklass gratis.

Halva anmälningsavgiften återbetalas för det fall utställningen måste inställas p g a force majeure eller om anmäld ponny är skadad/sjuk och veterinärintyg kan uppvisas

Raser som får deltaga:
Utställningen är öppen för stamboksförda eller SPAR-registrerade ponnyer med med följande raskoder, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 87, 93 och 99. Dock äger inte hästar med raskod 99 rätt att deltaga i championat/Best in Show och reserv BIS.

Jäv:
Ponnyer som är uppfödda, varit ägda, visade eller tränade av dagens domare äger ej rätt att delta.

Underlag:
Utebana med grus. Vid dåligt väder ridhus.

Allroundchampionat:
Under dagen kommer en Allroundchampion att utses. Detta innebär, att ekipaget samlar poäng från uställningen samt en ridklass. Ponny får ha skilda ryttare och visare, och kan endast tillgodoräkna sig poäng från en ridklass.

Om två ponnyer slutar på samma slutpoäng i allroundchampionatet, vinner den ponny som har högsta poängen vid utställningen.

Övrigt:
Allt deltagande sker på egen risk. All visning sker för hand. Hingstar, även 1-åringar, skall visas i träns och av person över 16 år.

VPF förbehåller sig rätten att inställa, dela, slå ihop klasser eller i övrigt ändra i bestämmelserna om så erfordras.

Bäst i Rasen, BIR, utses inom varje ras/kategori (gällande welsh och shetland) bland klassvinnare med minst 38 poäng. 
I BIS-ringen startar alla som under dagen blivit BIR.

Best in Show samt reserv BIS utses.

Frågor och funderingar:
Marie Åkerlund Nilsson, 070-336 87 83 eller
Christina Nilsson, 0735-12 49 50.     

REGLER FÖR BRUKSKLASSER

Ridklasser:
I ridklasserna bedöms ekipagets helhetsintryck, stor vikt läggs vid att ponnyn har vägvinnande rörelser, går lätt för hand och förefaller angenäm att rida samt att den har ett gott lynne. Domare har rätt att avvisa ekipage som genom sitt uppförande klart visar att det inte är tillräckligt tränat för uppgiften.

Ryttaren ska vara prydligt och enligt TR korrekt klädd, godkänd hjälm, ljusa ridbyxor, kavaj eller mörk tröja, ridstövlar eller ridskor. Säkerhetsväst är tillåtet. Ryttaren bör bära ljusa handskar. Spölängd max 75 cm, sporrar ej tillåtet. I samtliga kategorier är det ett absolut krav att ekipaget är proportionerligt, domaren äger rätt att avvisa ekipage som inte uppfyller detta krav.

Ryttaren får starta en ponny per klass och inget ryttarbyte får göras efter klassens start.

Ponnyn ska vara minst 4 år gammal. Ston med föl vid sidan äger ej rätt att delta. I Lead Rein får endast ston och valacker deltaga. Ponnyn får starta en gång per klass och maximalt i två ridklasser. Godkänt tränsbett enligt SvRF:s dressyr-TR. Hjälptyglar och benskydd är ej tillåtet. Observera att ridklasserna endast är öppna för ponnyer deltagande vid utställningen.

För att deltaga i ridklasserna får inte ekipaget ha placerat sig i högre klass än Lätt C dressyr/hoppning på lokal tävling.

OBS att det är "drop in" på ridklasserna och att samtliga uppvisningar görs enskilda. Ridklasserna är planerade på förmiddagen 09.00 till 12.00. Om start ej sker under angiven tid kommer anmälningsavgiften att tillfalla föreningen. Det är alltså upp till visaren att starta under angiven tid.

Lead Rein
Ryttaren ska vara mellan 3 och 8 år.

Ryttare som startar i Lead Rein får starta i First Ridden/Öppen klass. I Lead Rein leds ponnyn vid extra tygel eller grimskaft som är fäst vid nosgrimman under hakan. Ledaren ska vara minst 12 år gammal och prydligt klädd. Endast A- och B-ponnyer får deltaga, alltså maxhöjden 130,0 cm i mankhöjd. Observa att hingstar ej äger rätt att delta.

Utförande:
Skritt och trav i båda varven enligt domarens anvisningar. Halt med avsittning och uppsittning skall förevisas.

Bedömningsgrupper:  (1-10 poäng i varje grupp)

 1. skritt
 2. trav
 3. av- och uppsittning samt stillastående
 4. ponnyns puts och kondition
 5. ryttarens sits och hållning
 6. ponnyns lydnad och temperament

First ridden Ponny
Maxålder i First Ridden Pony på ryttaren är 10 år. Startande i First Ridden ponny har rätt att starta i öppen klass.

Endast A-, B- och C-ponnyer får deltaga, alltså maxhöjden är 140,0 cm i mankhöjd

Utförande:
Skritt, trav och galopp i båda varven enligt domarens anvisningar. Halt och stillastående på lång tygel ska också förevisas.

Bedömningsgrupper: (1- 10 poäng i varje grupp)

 1. skritt
 2. trav
 3. galopp
 4. halt och stillastående
 5. ponnyns puts och kondition
 6. ryttarens sits och hållning
 7. ponnyns lydnad och temperament

Öppen klass
Maxålder på ryttaren är 15 år.

Alla ponnyer får starta inkl D-ponny, stor vikt läggs vid att ekipaget är proportionerligt. Samma regler och bedömningsgrupper som i First Ridden Pony

VÄLKOMNA!

Observera vänligen följande:
Detta är INTE den utställning som planerades att anordnas i Björneborg (som ställdes in). VPF:s utställning är INTE inställd, den ska - precis som annonserats - hållas i Forshaga på Bergsgården, och har inget med Björneborg att göra.

 

  

Relaterade länkar

Av: Cattis

Datum för publicering

 • 2006-07-18