2006-03-31 18:46 #0 av: Cattis

För att hästen ska må bra, måste den få i sig tillräckligt med vätska. Särskilt viktigt är det efter en hård ansträngning, då hästen har svettats mycket.

Men det är inte bara viktigt hur mycket hästen dricker, utan även på vilket sätt den dricker och vad vätskan innehåller.
Hur hästar dricker vid normala förhållanden varierar från individ till individ. Och det oavsett om de behandlas på samma sätt, står i samma stall och får samma foder. Däremot är det betydelsefullt hur hästen får sitt vatten.

Dricker den ur hink eller finns det automatiska vattenkoppar i stallet?
  En undersökning visar att om hästarna får välja själva, föredrar de att dricka ur hink! Alla hästarna i undersökningen ratade den automatiska vattenkoppen med tryckventil när de även hade tillgång till vattenhink.
Dessutom drack hästarna mer vatten när det serverades i hink. Vid en jämförelse med en flottörkopp, drack hästarna 40 procent mer vatten ur hink.
  Flottörkoppen (där en indikator reglerar vattennivån) är för övrigt direkt olämplig för hästar. Vid nämnda undersökning framkom det att efter en vecka var hästarnas vätskebalans mycket sämre efter att de enbart fått sitt vatten via en flottörkopp.


Foto: Cattis Öhman

På vintern är det särskilt viktigt att hästen dricker. Då finns inget färskt gräs att beta, utan hästen får oftast hö och havre i stället. Därmed får hästen i sig mindre vätska genom maten. Hö och havre innehåller nämligen bara 15 procent vatten, medan upp till 80 procent av det färska gräset består av vatten.
  Oavsett om du vattnar hästen genom hink eller automatisk vattenkopp, så är
det alltså viktigt att hästen får i sig tillräckligt med vätska och en förutsättning för det är att hästens vattenkälla är fräsch. En hink som man fyller på manuellt hålls oftast ren av naturliga orsaker, medan det är lätt att glömma bort den fasta vattenkoppen. Den sköter ju sig själv. Nja, inte helt.
Hamnar avföring eller annat skräp i vattnet, kan hästen avstå från att dricka.
Titta därför till vattenkoppen, till exempel i samband med utfodring och rengör den jämna mellanrum oavsett om det ligger skräp där eller inte.

Efter en hård ansträngning är det också viktigt att hästen får i sig ordentligt med vätska. Då återhämtar den sig fortare. Men den behöver också salt. Hästar svettas precis som vi människor och med svetten försvinner salter ur kroppen.
Svettas hästen väldigt mycket, kan den förlora upp till 10-15 liter per timme. Då kan det ta flera dagar innan den återställer sin vätskebalans och det oavsett om den har fri tillgång till vatten och får salttillskott i fodret.
  Ett bra alternativ är då att ge hästen en fysiologisk koksaltlösning, alltså koksalt upplöst i vatten.
Enligt en undersökning fungerar det mycket bättre än andra metoder.
  Vid undersökningen använde man sig av hästar som deltog i en kortare distansritt (62 km).
Hästarna delades in i tre grupper, där en grupp fick enbart vatten, en fick koksaltlösningen och en saltpasta samt vatten.
Det visade sig att koksaltlösningen var det absolut bästa alternativet. Dessa hästar drack mest och återställde 84 procent av viktförlusten på bara tre timmar. Hästarna som fick rent vatten, fick bara tillbaka hälften av sin vikt (46 procent) på samma tid. De som fick saltpasta direkt i munnen, för att stimulera törsten, drack inte mer än hästarna som fick enbart vatten och saltpastan verkade dessutom förändra vätskefördelningen mellan blod och celler negativt.


Källa: Sara Nyman, Institutionen för Djurfysiologi, SLU

Publicerad i Hästen nr 5/01.
Artikelförfattare: Jenny Åberg

Relaterade länkar

  

Av: Jenny Åberg

  

Datum för publicering

  • 2006-03-31