2006-05-06 21:24 #0 av: Cattis

Och så ett tredje föl, på Björknäs stuteri. Ett hingstföl med namnet Signature.

2006-05-05 ~ Björknäs Signature

Det tredje fölet blev ett fuxfärgat hingstföl och han föddes den 5/5 och han ska heta Björknäs Signature. Mamma här är Björknäs Sara och pappa är också här Dirk v.d Achterdijk.

Vill Du att vi lägger in även Ditt föl? Skicka en bild på fölet samt dess namn, mor och far och födelsedatum.  Vi lägger in dem i den ordning de kommer till oss.

Skicka dem per mail till cattis@monkeytoys.com

 

Stuteriets hemsida:

Tidigare föl i fölboxen:

Av: Cattis

Datum för publicering

  • 2006-05-06