2006-04-13 00:48 #0 av: Cattis

Underhållsbehovet anger vad en ponny som inte utför något arbete behöver per dag. Även när ponnyn vilar behöver den en del protein, energi, mineralämnen med mera.

Näringsbehovet är alltid beräknat som ett dagsbehov, alltså hur mycket av de olika näringsämnena som ponnyn behöver varje dag.

Underhållsbehovet anger vad en ponny som inte utför något arbete behöver per dag. Även när ponnyn vilar behöver den en del protein, energi, mineralämnen mm.

Underhållsbehovet är individuellt.

Om ponnyn går ute när det är mycket kallt och framför allt om det blåser snålt ökar underhållsbehovet. Det går ju åt energi för att hålla kroppstemperaturen uppe.

Dagsbehov för underhåll:
Vikt ca 200 kg

MJ      Smb,rp (g)     Ca (g)     P(g)
30      170               10           6

 

Arbetstillägg
När ponnyn arbetar behöver den först näring för att täcka sitt underhållsbehov och därutöver ytterligare tillskott för arbetet.


Lätt arbete:
Per 100kg kroppsvikt behövs i allmänhet vid lätt arbete ett tillägg på:

  • 2 Mj
  • 12 g smb rp
  • 1 g ca och 1 g p

Just din ponnys behov bestäms av temperament...

Dagsbehov för lätt arbete
MJ       Smb, rp (g)      Ca (g)       P(g)
34       190                 12             8

Med lätt arbete menas lätta arbetspass.

Medelarbete
Vid medelarbete är tilläggs behovet per 100 kg kroppsvikt:

  • 1. 6-7 MJ
  • 2. 35 - 40 smb, rp
  • 3. 1 g C och 1 g P

Med medelarbete menas intensivt träningspass, lektion på högre nivå lätt - MSV

Hårt arbete är tilläggsbehovet per 100 kg kroppsvikt:

*10 - 15 MJ

*60 - 90 smb, rp

*2 g Ca och 2 g P

Hårt arbete utför de ponnyer som deltar i travtävlingar, galopptävlingar, körtävlingar och fälttävlan.

Dräktighetstillägg
De första sju - åtta månaderna av dräktigheten har fostret liten tillväxt och man behöver inte ta speciellt hänsyn till den blivande fölungen.

Dagsbehovet de sista fyra månaderna:
MJ        Smb, rp (g)      Ca(g)    P(g)
36        260                 16         11

Tillägg för digivning
Dagsbehov för digivning
MJ        Smb, rp(g)       Ca(g)     P(g)
60        600                 22          18

Unghästar:
Dagsbehov under unghästens första levnadsår
MJ         Smb, rp (g)      Ca(g)    P(g)
30         250                 12         8

Andra levnadsåret är behovet av energi, kalcium och fosfor ungefär detsamma, men proteinbehovet är ca 10 procent lägre.

Hur räknar man då ut hur mycket ponnyn behöver av just grovfoder?

Ta ponnyns vikt och dela det med 100 genom TS-Halten = minsta antal kg för överlevnad

Ex:

250/100  = 2,5   = 2,97 =  3 kg
    84      0, 84

Hö är alltid 84 i torrsubstans.

Ensilage ska vara 60 i torrsubstans är det torrare så är det hösilage.

Tips: Ponnyn som står och äter sin egen bajs har oftast brist på protein.

Text & bild: Camilla "Milla" Linder

Relaterade länkar

Av: Milla

Datum för publicering

  • 2006-04-12