Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

01 - Allmänt 02 - Avel 03 - Utställning 04 - Premiering 05 - Godkända hingstar 06 - Föl 07 - Fölboxen 08 - Betäckningar & fölningar 09 - Stammar & blodslinjer 10 - Färger 11 - Skötsel & hästhållning 12 - Foder & utfodring 13 - Bruks 14 - Utrustning 15 - Sjukdomar & skador 16 - Hästpass 17 - God morgon! 18 - Propositioner 19 - Om sajten 20 - Föreningsfrågor SSS 21 - Föreningsfrågor Övriga 22 - Reglementen & lagar 23 - Säljes 24 - Köpes 25 - Bete & stallplatser 26 - Efterlysningar 27 - Föllistor 28 - Stuterier 29 - Icke hästrelaterat 30 - Grattis 31 - Fölnamn 32 - ESG 2006 33 - ESG 2008 34 - Minneslunden 35 - Shetland4Fun 36 - MMS och SMS
14 - Bruks

Körsportkonferens i Nacka 5-6 mars 2011

2011-03-07 11:40 #0 av: UG

Svenska Ridsportförbundets Körkommitté bjöd in till årets Körsportkonferens i Nacka 5-6 mars 2011. Information inför konferensen låg ute på www.kuskringen.se samt andra medier. Ca 60 deltagare från hela Sverige i form av kuskar, arrangörer, groomar och intresserade.

 

Dagsprogram lördag:
09.30 Information för kuskar som är ”på väg upp” och vill satsa mot elit, Lotta Pålsson
11.30 Lunch
12.30 Presentation av deltagare, moderator Tobias Mattson, Svenska Ridsportförbundet
13.00 Sponsorfrågor: Emmelie Johansson, Svenska Ridsportförbundet
14.00 TDB, Anna Nyström, Svenska Ridsportförbundet
15.00 Uppdelning i grupper: Sponsring - Tävlingsarrangörer - Bredd och elit. ev andra grupper om önskemål finns. Samtidigt har ungdomarna eget möte. 16.30 Sammanfattning
18.00 Mingel i baren på hotellet
19.00 Middag

Dagsprogram söndag
09.00 Landslagsledare, Lotta Pålsson
10.00 Licenser, Tobias Mattson, Svenska Ridsportförbundet
10.30 Incidentrapportering, Sven-Erik Pettersson, Körkommittén
11.00 Kaffe
11.30 Rapport från grupparbeten
12.30 Övrigt
13.00 Avslut

Nedan följer mina egna anteckningar från dagarna. Givetvis tolkat och därför kan fel och missuppfattningar förekomma. För att undvika detta följer många direktcitat. Jag medverkade som kusk och arrangör med ERF (Eskisltunaortens Ryttarförening) som klubb. Syftet med referatet är att inspirera och ge delaktighet
/Ulrika Gindemo

Lördag 09.30 Information för kuskar som är ”på väg upp” och vill satsa mot elit, Lotta Pålsson Landslagsledare:
Lotta presenterade sig själv och berättade sedan följande:
”Det är idag inte självklart hur man som kusk kommer med i landslag och utmanargrupper.” Lotta välkomnade förslag ang. detta. Hon föreslår själv: ”Tydliga och klara regler för uttagningar” Och berättar vidare att ”Köra SM betyder att du kan köra internationellt”.”Prestation på tävling är basen till uttagning till Elit”.

Lotta berättade vidare att det behöver tas fram en Kravanalys – ”Vad krävs av ett ekipage som är aktuell för Utmanargruppen.” Hon tänker sig en Instruktionsbok där jag som kusk ska kunna inhämta information om vad som krävs för att jag ska nå högt. Vilket hästmaterial, vilken utrustning, vilka prestationer osv… Men även få en överblick över hur långt jag kan nå med de förutsättningar/ hästar/material jag har idag.

Det har nyligen hållits en träff för Svenska SM-kuskar med högt deltagarantal: 24 av 32 kom.  Lotta vill skapa ett ”Team Sweden” vilket innefattar träningar och sammankomster för Elitgruppen. Elitlaget består av två ponnyekipage, 2 enbet, 2 par och 2 fyrspann.

Sverige har 320 licensierade kuskar och 20% av dem utgör Elitkuskar. I förhållande till de övriga ridsportgrenarna har körningen en tunn bas och en bred Elit. Triangeln är alltså uppochner vänd. Behovet av Bredare bas, alltså nya kuskar är stort: för att få fram en säkrad återväxt av Elitkuskar.

12.30 Presentation av deltagare, moderator Tobias Mattson, Svenska Ridsportförbundet.
Sven-Erik Bengtsson: Ordförande i körkommittén och Tobias Mattsson: Vice ordförande i SVRF´s Tävlingssektion presenterade sig. Deltagarna presenterade sig.
Tobias berättade kort om Svenska Ridsportförbundet: 170 000 medlemmar med ca 30 000 tävlande ryttare/kuskar.
SVRF´s mål är ”Ett enat förbund som arbetar tillsammans för nöjdare medlemmar, ökat antal medlemmar och medaljer i alla landslag.
Visionen är att vara det Ledande Ridsportförbundet i världen.
Körningen är den deltagarmässigt minsta grenen i SVRF, men den mest framgångsrika med 8 VM-guld, 7 silver och 4 brons.

13.00 Sponsorfrågor: Emmelie Johansson, Svenska Ridsportförbundet.
SVRF´s huvudsponsor är Agria. Det finns även flera Grensponsorer men körsporten har idag ingen grensponsor.

Emmelie berättar att ”Sponsring är ett utbyte – inget bidrag!” När körsporten sponsras via riktade bidrag/rabatter/förmåner osv behöver vi fråga oss vad vi ger tillbaka. Hon berättade om vikten av motprestationer: "Att jag som kusk får detta av dig som företag och vad får företaget som valuta för det?"
Förslag: Att som kusk lämna årlig redovisning till sin sponsor, sätta på papper vad sponsorn får i utbyte. Det kan som komplement till synlig reklam vara exempelvis upplevelser. Att anställda kommer till stallet på Kickoff som friskvårdsaktivitet och får åka häst och vagn.

”Keep your sponsor happy” – var noga med återkopplingen. Skicka julkort osv. Sponsorns logga på alla utskick. Tänk på Exklusiviteten: En huvudsponsor ska inte behöva dela utrymmet med annan sponsor.

14.00 TDB, Anna Nyström, Svenska Ridsportförbundet
TävlingsDataBasen finns på SVRF´s hemsida. Registrering  sker på sidan för att få inloggningsuppgifter. TDB introducerades 2005. Det är ett verktyg för tävlande och arrangörer, men även för sammanställning av fakta för framtidsplanering: Hur många kuskar/ryttare löser licenser i vilka klasser med hur många hästar/ponnyer. Hur många tävlingar på vilka nivåer arrangeras i Sverige. Vilka domare/banbyggare är aktiva/använda osv…

Genomgång gavs för arrangörer hur propositioner registreras direkt i databasen och skickas iväg för godkännande av förbundet. Tävlande kusk/ryttare registrerar i formuläret anmälan klasser, grenar, program, boxar osv.

15.00 Uppdelning i diskussionsgrupper: Sponsring - Tävlingsarrangörer - Bredd och elit - ungdomarnahar eget möte.
16.30 Sammanfattning

Under dagen framkomna förslag/ diskussionsämnen:
-Att skapa ett ”Flyttbart, mobilt Arrangörsteam” För effektivare Tävlingsorganisation. Som har material, kunskap och vissa resurser att hjälpa de arrangerande klubbarna. Exempelvis med mobila maratonhinder, elektronisk tidtagning, kompetens osv.

-Diskussion kring att tävlingarna måste vara ekonomiskt självbärande. Pågår flera  samarbetsformer med travbanorna som i många fall har faciliteter och utrymme.

-Körsporten är den enda grenen (av SVRF´s grenar) med en etablerad, stark och levande Organiserad ungdomssatsning/ ungdomsstruktur. Vi ska i körsporten vara stolta över detta. HUS-projektet innebär riktad ekonomisk satsning till Ungdomar. Exempelvis kommer det i mellansverige att arrangeras en ungdomskurs i körning 8-10 april. Anmälan/förfrågningar sker till: info@horseworkz.se

-Att skapa arrangerade Mönstringar i flera delar av Sverige, där möjlighet finns för satsande kuskar att få sitt ekipage bedömt. För att kunna göra förbättringar inför uttagning till utmanargrupp. Även Ungdomsmönstring.

-Inte acceptabelt med olika höjdkategorier internationellt. 152 cm i Mkh gäller för dressyr och hoppning medan 149 cm gäller i klassisk körning. Framfördes till SVRF att driva frågan.

-SM parkuskarna (shetland) Ewa Kolmodin-Weijemark och Gunnlög Frost framförde att SVRF även behöver vara med och påverka att ponnyer under 120 cm i Mkh ska få tävla internationellt. Som det ser ut nu finns inga tävlingsklasser för ponnyer under 120 cm utomlands. Genom kultur och tradition antagligen.

-Diskuterades uppstallning på tävlingsplatser. Det är upp till arrangören att godkänna uppstallning/tillfälliga hagar/ dagboxar/mobila boxar på tävlingsplatsen. Arrangören kan innan tävlingen gå ut med vad som gäller. Vid uppstallning nattetid på tävlingsplats ska nattlig bevakning finnas i form av nattliga ronder genom funktionärer.

-Om man tävlar ska man även vara med och arrangera! Inget krav men en självklarhet.

-I Sverige är maxarvodet för en domare per dag 1500:- och per timme 200:-

Söndag 09.00 Landslagsledare, Lotta Pålsson
Lotta sammanfattade gårdagens föreläsning och välkomnade vidare diskussion. Lotta samtalade vidare om att ”för att få vara med i utmanargruppen behövs från kuskens sida en vilja att prestera, en rätt inställning krävs. Man behöver även närma sig Svår klass.”

”En utmanargrupp är inte statisk. När man är utmanare och med i spetsgrupp är man egentligen med i ett landslag”
”Samma förutsättningar ska gälla för alla landslag: ungdom, enbet, par och fyrspann. Alla är lika viktiga, behöver bli satsade på och ha förutsättningar. Exempelvis gällande träningar, tränare, profilkläder osv”
Tobias Mattsson från SVRF delgav historik: att för 17 år sedan var det inte självklart att det skulle finnas ponnylandsslag, och när Ponnylandslag kom till framfördes åsikter från storhästkuskar att det inte fick vara på deras bekostnad. Attityden har genom åren förändrats till alla Landslags lika värde.

10.00 Licenser, Tobias Mattson, Svenska Ridsportförbundet
30 Landslag är knutna till SVRF. SVRF´s Tävlingssektion utser Grenarnas ordförande som sitter max fyra år. Grenarna är: körning, dressyr, hoppning, fälttävlan, voltige, och working equitation Grenkommittén har ansvar över grenarnas utveckling – från klubbtävlingar till Mästerskap. Varje gren har en nämnd för domare och banbyggare.

2011 – Nytt system för Licenser. Detta var klart redan 2009 men tas i bruk nu. Målet är ett Lincenssystem som öppnar upp tävlingssystemet och finansierar hela förbundets verksamhet.

Nya systemet Kusk/ryttarlicens: Kusk/ryttare kan lösa:
Senior      x kr. (x = ej ännu fastställt)
Endagslicens en femtedel av x kr.
Barn på ridskola 1/4 av x kr.
Junior 1/3 av x kr.
Internationellt 4000:- per år
Alternativt Internationellt 800:- per Meeting.

Årlig tävlingslicens:
Häst/ponny 200 kr/år.
Ridskola 100 kr/år.
Lösta livstidslicenser kommer att gälla.

Funktionärslegimitation: Gäller domare och banbyggare. Våren 2011 startar registreringarna utan kostnad för funktionärerna, nästa år blir avgiften 100: per år att vara i TD registrerad domare/banbyggare. Vilket främjar för statistiska underlag.

10.30 Incidentrapportering, Sven-Erik Pettersson, Körkommittén
Sven-Erik presenterade ett systen för Incidentrapporteringar som är under uppbyggnad. Förslag framkom att lägga in detta i TD (Tävlingsdatabasen). Målet är att identifiera riskfaktorer och namnlöst publicera detta, för att föra säkrare tävlingar/göra körsporten säkrare. Identifierade riskområden på tävlingar är: Lösa hästar, Bristande avspärrningar, Uppstallningsproblem, Bevakning, Bilar, Information och Kunskapsbrister.

 11.00 Kaffe

11.30 Rapport från grupparbeten

12.30 Övrigt

13.00 Avslut 

 

 

Anmäl
2011-03-08 11:37 #1 av: Ahnna

Jättebra, Ulrika! :)

Jag har följt diskussionen på Buke angående konferensen och det råder helt klart lite delade meningar om hur Körkomittén bör lägga upp sitt arbete och om vi verkligen bör satsa på eliten i första hand och inte lättklasskuskarna. Jag håller helt med de som anser att det fokuseras alldeles för mycket på eliten just nu och det är ju ren fakta att de senaste årens elitsatsningar inte har gett något resultat.

Jag tror inte att man kan få fler elitekipage utan att måna om de som ligger underst i listan - och då menar jag inte att man ska sänka svårighetsgraden ytterligare eller öppna upp för totala nybörjare. Det gör ju bara att de som befinner sig på de lätta nivårerna tröttnar när tävlingsmomenten tas bort. För det kostar ju väldigt mycket att körtävla och då vill man ju inte bara lalla runt på samma sätt som man gör hemma!

För den helt gröne kusken med den helt gröne hästen så är det kanske betydligt trevligare att ta en maraton i promenadtempo utan tidtagning och en precision med idealtid istället för riktig tävling, men för oss som vill tävla men inte har möjlighet att klassa upp ännu så är det ju faktiskt aptråkigt med de nya reglerna. Clear-round-klasser eller avdelning A och avdelning B tror jag skulle lösa den problematiken, men hittills är det svårt att få fram såna åsikter till Körkommittén. Lyckligtvis så har vi ju norrs zonledare som är ny i komittén och tog med sig en lång lista på förslag till förbättringar till konferensen. :)

(Ber om ursäkt för att radbytena inte fungerar för mitt nick just nu, det har att göra med den nya versionen av iFokus som inte är klar än.)

Sajtvärd för Medeltiden iFokus

Medarbetare på Galopp iFokus

www.stuteriprecious.se

Anmäl
2011-03-08 15:12 #2 av: PP

Intressant att det inom SvRF finns ett maxarvode om 1500 kr/dag för domare... Hur många ekipage får man döma då?

På utställning är det ju upp till domaren att bestämma arvode och antal hästar. Obestämd

Anmäl
2011-03-08 16:09 #4 av: cinna

Tack för rapporten Ulrika!Glad

Knepigt att man man måste ha en ponny på minst 120 cm för att få tävla internationellt...Förvånad

Anmäl
2011-03-08 19:33 #5 av: Sonja m

Jaha, efter att ha skapat mig nytt användarnamn för att komma in så vill jag bara säga tack till Ulrika för denna rapport. Mkt intressant och sakligt!
/sonja

Anmäl
2011-03-09 14:52 #6 av: UG

#1 Ja, jag satt bredvid Norr´s nya zonledare Anna Häggström som tagit över efter Rolf. Jättetrevlig och duktig tjej!

Anmäl
2011-03-09 17:06 #7 av: HannaNikolina

Bra sammanfattning Ulrika! Men när man läser den blir det ganska tydligt hur mycket vi pratade om eliten jämfört med bredden... Hoppas att det kan bli lite ändrat fokus framöver.

/Anna zon norr

Anmäl
2011-03-10 07:28 #9 av: TH

Vill gärna reflektera tillbaka till det Ahnna skriver ang att ta 'bort' glädjen med tävlandet för de som gärna vill vara kvar och tävla i Lätt-klasser.

Väldigt många av dessa kuskar har tävlat länge och har inte någon önskan att 'gå vidare' i klasserna. Trots detta, känner många entusiasm inför tävlandet och för körningen och engagerar sig i arrangemang mm.

Det är just DESSA som är de NYA kuskarnas första kontakt med körsporten!!!

Dessa kuskar peppar, couchar och hjälper nya kuskar att hitta till rätta och bli engagerade i körsporten.

Det är dessa man måste VÄRNA om! 

Man hittar förmodligen inte några nya elit-kuskar bland dessa,  men bland de nya som kommer in så kanske det poppar upp en och annan som flyger vidare mot 'toppen'.
Förstår ni vad jag menar?


Det är inte elit-kuskarna som puschar nybörjare,  det är Lätt-kuskar som gör grovjobbet med att locka nya in.
Tar man bort glädjen med körsporten för dom så kommer det inte bli någon tillväxt att prata om. (Det samma gäller även tävlingsarrangörer, som också till stor del består av Lätt-klass-kuskar!)

/T

Anmäl
2011-03-10 08:38 #10 av: HannaNikolina

TH, jag håller med dig om vartenda ord!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.